روز: آبان ۱۸, ۱۴۰۰

نحوه کار با پانل دو ورودی نیمه اتوماتیک

در این فیلم آموزشی با نحوه راه اندازی و کار با پانل نیمه اتوماتیک گاز آشنا خواهید شد. رعایت نکات ارائه شده در این فیلم در استفاده درست و ایمن پانل نیمه اتوماتیک گاز بسیار حائز اهمیت است.
یکی از این نکات، پرج کردن اتصال سیلندر به پانل در زمان راه اندازی و تعویض سیلندر می باشد که در فیلم های بعدی نحوه صحیح پرج کردن به شما ارائه خواهد شد.

مکانیزم کار پانل های دو ورودی نیمه اتوماتیک گاز

در این فیلم با نکات کلی و نحوه عملکرد پانل های نیمه اتوماتیک شرکت رایتک پویا آشنا خواهید شد.
در قسمت های بعدی نکاتی بیشتری را در ارتباط با پانل های نیمه اتوماتیک به شما ارائه خواهیم کرد.