بازرگانی

کاور فوب

فوب یا FOB چیست؟

تعریف اصطلاح فوب FOB در حمل و نقل بین المللی : بر اساس تعریف اینکوترمز ۲۰۲۰ ، اصطلاح فوب (FOB) یعنی زمانی که فروشنده کالا

HS Code چیست

کد تعرفه گمرکی یا HS Code چیست؟

سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا ( HS Code ) این واژه به عنوان نمانکلاتور چند منظوره ای برای توصیف کالا بکار می رود. این

کاور-اعتبار-اسنادی

اعتبار اسنادی

تعریف اعتبار اسنادی اعتبار اسنادی اساسا قراردادی مالی است که بین بانک، شخص متقاضی و شخص  ذی نفع  منعقد می شود  . به عبارت دیگر،

اینکوترمز 2020

اینکوترمز ۲۰۲۰ / ۲۰۲۰ Incoterms

اینکوترمز قواعدی رسمی است که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی منتشر می شود. در تجارت خارجی ، اهمیت اینکوترمز زمانی خودنمایی می کند که طرفین