گازها

گاز استیلن

گاز استیلن

گاز استیلن     C۲H۲ استیلن در سال ۱۸۶۳ توسط سر  ادموند دیوی کشف گردید. استیلن یک گاز سنتز بوده و از واکنش کاربید کلسیم با

گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن  CO2 جان بابتیست ون هلمون ، شیمیدان و فیزیکدان قرن هفدهم برای اولین بار گاز دی اکسید کربن را شناسایی کرد.

گاز هلیوم

گاز هلیوم

گاز هلیوم  He هلیوم در سال ۱۸۶۸ توسط ژول جانسون کشف شد که نام آن از زبان یونانی به معنی خورشید گرفته شده است.. در

گاز اکسیژن-کاور

گاز اکسیژن

گاز اکسیژن O2 اکسیژن در سال ۱۷۷۴ توسط جوزف پریستلی کشف شد. در جدول تناوبی با نماد O و عدد اتمی ۸ نشان داده می

گاز آرگون

گاز آرگون

گاز آرگون (Ar) گاز آرگون در سال ۱۸۹۴ توسط سر ویلیام رامسی و لرد جان ریلی کشف شد. آرگون در جدول تناوبی با نماد Ar

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن (H2) هیدروژن دارای کاربردهای بسیار در انواع صنایع است. این ماده توسط هنری کاوندیش در سال ۱۷۶۶ کشف شد. هیدروژن سبکترین عنصر شیمیایی