تماس با واحد فنی و مهندسی

 

 

آدرس: تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، روبروی دانشگاه تربیت مدرس ، خیابان پرنده ، نبش کوچه اول ، ساختمان پروانه ، شماره 7 ، واحد 8

تلفن: 88352025-021


مدیر فنی و مهندسی

محمد مسعودی نژاد

 

تلفن: 57 65 619-0912

پست الکترونیک: mohamad@raitec.ir


 مهندس فروش

فائزه کجباف

 

تلفن: 72 40 338-0935

پست الکترونیک: kajbaf@raitec.ir


 مهندس فروش

محسن مسعودی نژاد

 

تلفن: 82 41 445-0912

پست الکترونیک: mohsen@raitec.ir