محصولات

دتکتور گاز ۴ سنسوره پرتابل

گازسنج شناسایی گازهای قابل اشتعال، اکسیژن، مونو اکسید کربن و سولفید هیدورژن

مشخصات فنی SP12C7

گازسنج شناسایی گازهای قابل اشتعال، اکسیژن، مونو اکسید کربن و سولفید هیدورژن


raitec info
raitec info
محمد مسعودی نژاد
مدیر فروش

همراه :
ایمیل : mohamad@raitec.ir
تلفن : 25 20 35 88 021

پشتیبانی آنلاین