اجرای سیستم مرکزی گاز

نگهداری و مدیریت گازهای طبی، صنعتی و خالص بسیار کار مشکل و در بعضی موارد خطرناک می باشد. وجود حجم زیادی گاز در محیط کار احتمال رخ دادن حوادث را بصورت چشم گیری افزایش می دهد. همچنین استفاده از سیلندرهای گاز معیوب، غیر استاندارد و استفاده نادرست از آن ها از لحاظ مالی بار سنگینی بر دوش مصرف کننده گذاشته و در عین حال مصرف کننده به اهداف موردد نظر در حیطه کاری خود نخواهد رسید.

به کمک رایتک و نصب سیستم مرکزی انتقال و توزیع گاز مرکزی (Central Gas Supply) به راحتی می توانید محیط کاری ایمن برای خود و همکارانتان فراهم ساخته و راندمان کار خود را تا حد زیادی بالا ببرید.

 

مزایای استفاده از سیستم مرکزی انتقال و توزیع گاز (Central Gas Supply):

با اجرای این سیستم کیفیت و خلوص گاز از محل توزیع تا محل مصرف بالا مانده و براحتی می توانید تحوه استفاده از گاز را در محیط کار کنترل کنید. بوسیله این سیستم تعداد کمتری سیلندر گاز مورد استفاده قرار می گیرد. سیلندرها خارج از محیط آزمایشگاه و یا کار نگهداری شده و گاز بوسیله یک سیستم پایپینگ (Piping) به محل مصرف انتقال می یابد.

فضایی ایمن برای کاربران

راندمان بالا

ماندگاری خلوص و کیفیت گاز

استفاده آسان از گاز در محل مصرف

کمتر شدن دفعات تعویض سیلندر

استفاده بیشر و بهینه از محیط کار