محصولات

انواع نازل‌های برش (Cutting Nozzles)


مشخصات فنی

مدل ANM SHORT PATTERN:
طول نازل: 76 mm
قدرت برشكاري: 3 - 300 mm
سايز: 1/32" - 1/8"
گاز سوختي: استيلن
مدل ANME LONG PATTERN:
طول نازل: 88 mm
قدرت برشكاري: 3 - 300 mm
سايز: 1/32" - 1/8"
گاز سوختي: استيلن
مدل PNM SHORT PATTERN:
طول نازل: 76 mm
قدرت برشكاري: 3 - 300 mm
سايز: 1/32" - 1/8"
گاز سوختي: پروپان
مدل PNME LONG PATTERN:
طول نازل: 88 mm
قدرت برشكاري: 3 - 300 mm
سايز: 1/32" - 1/8"
گاز سوختي: پروپان
مدل AGNM GOUGING NOZZLES:
طول نازل: 94 mm
قدرت برشكاري: عرضي: 12 - 6 ميليمتر / عمقي: 12 - 3 ميليمتر
سايز: 1/32" - 1/16"
گاز سوختي: استيلن
مدل ASNM SHEET METAL NOZZLE:
طول نازل: 88 mm
قدرت برشكاري: 0 - 3 mm
سايز: 0.3
گاز سوختي: استيلن
مدل ARCNM RIVET CUTTING NOZZLE:
طول نازل: 111 mm
قدرت برشكاري: 50 mm
سايز: 1/16"
گاز سوختي: استيلن
مدل AFN TYPE (ORBIT) CUTTING NOZZLE:
طول نازل: 51 mm
قدرت برشكاري: 0 - 30 mm
سايز: 1/32" - 1/16"
گاز سوختي: استيلن


raitec info
raitec info
محمد مسعودی نژاد
سمت: مدیر فروش

همراه : 57 65 619 0912
ایمیل : mohamad@raitec.ir
تلفن : 25 20 35 88 021

پشتیبانی آنلاین