قطع گاز در هنگام خطر

در مکان هایی که گاز مورد اسفتاده قرار می گیرد همواره امکان بروز حوادثی وجود دارد که گاها خسارات ناشی از آن غیر قابل جبران هستند. این حوادث می تواند به صورت انفجار در گازهای اشتعال زا (Flammable) و یا مسمومیت در گازهای سمی، رخ دهد. علت اصلی این حوادث ناشی از  نشت گاز در محیط است که باید به صورت جدی در مکان هایی که گاز مورد استفاده می شود مورد توجه قرار گیرد.

در این مورد می توان گاز سولفید هیدروژن (H2S) را مثال زد که به عنوان گازی سمی شناخته می شود و همچنین قابل انفجار نیز می باشد. اگر غلظت این گاز در محیط کار بیشتر از 100ppm شود و افراد این گاز را استنشاق کنند می تواند متاسفانه باعث مرگ شود و همچنین کمترین غلظت مورد نیاز برای انفجار (%LEL) این گاز %4.3 می باشد. بنابراین بانصب و استفاده از تجهیزات شناسایی گاز می توان بسادگی از این حوادث ناگوار جلوگیری نمود.

رایتک با ارائه دتکتورهای ثابت گاز و نصب سیستم الکترونیکی قطع گاز در خط، این اطمینان را به شما می دهد تا از خطرات نشت گاز جلوگیری کرده و در محیطی امن از گازهای مورد نظر استفاده نمایید.

لینک های مرتبط:

محصولات: دتکتورهای گازی

تعاریف و اصطلاحات: مفهوم %LEL و %UEL