تجهیزات نمونه گیری

در تمامی مراکز تولیدی و صنعتی که خطوط سیال (مایع و گاز) جریان دارند همواره این نیاز وجود دارد که از سیال مورد نظرر نمونه گیری شود و محصول را در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار داد. برای این منظور می توان از مخازن نمونه گیری که در سایزها مختلف تولید می گردد استفاده نمود. این مخازن به همراه تجهیزات جانبی شامل اتصالات فشنگی (Quick Connector)، هوزهای قابل انعطاف و شیرهای سوزنی می تواند راه حل کاملی جهت انجام عملیات نمونه گیری باشد.

دسته بندی محصولات