تجهیزات کنترل گازهای صنعتی

با توجه به نقش مهم و اساسی گاز در صنایع مختلف، یکی از اجزای اصلی واحدهای صنعتی، رگولاتورهای فشار گاز می باشد که به منظور کاهش فشار منابع تأمین گاز و تنظیم فشار نقاط مختلف خطوط لوله متناسب با دستگاه ها و کاربردها در مسیر جریان گاز نصب می شوند. در واحدهای صنعتی مهم ترین ویژگی رگولاتورها، دقت آنها در تنظیم فشار، تأمین فلوی مورد نیاز دستگاه ها و همچنین حفظ ایمنی می باشد. به دلیل سر و کار داشتن با گازهای مختلف به خصوص گازهای قابل اشتعال در واحدهای صنعتی، ایمنی این واحدها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که ایمنی واحد توسط رگولاتورهای مناسب، تجهیزات شعله خفه کن (flash back arrestors) و شیرهای اطمینان (pressure relief valves) حفظ می گردد.

دسته بندی محصولات