رگلاتور گاز سر کپسولی صنعتی

این رگلاتورهای در ابتدای خط تامین گاز نصب می گردند و عموما مستقیم به سیلندر گاز وصل می شوند. همچنین پانل های تامین گاز در این دسته قرار می گیرند. این نوع تجهیزات امکانات بیشتری جهت آسان تر شدن کار با رگلاتور را در اختیار کاربران می گذارد. مسئولیت رگلاتورهای سرکپسولی کم کردن فشار منبع تامین گاز  است و عموما این رگلاتورها دقت زیادی در فشار خروجی ندارند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه