اتصالات فشار بالا

اتصالات فشار بالا ساخت شرکت GCE آلمان

این اتصالات برای اتصال انواع منیفولدها به انواع پانل ها مورد استفاده قرار می گیرد.

که بنا به نوع نیاز اتصال دارای شکل و ابعاد مختلفی می باشند.