محصولات

رگولاتور سرکپسولی

رگولاتورها یا مانومترهای سرکپسولی همانطور که از نام آن ها مشخص است، برای تنظیم و کاهش فشار سیلندر مورد استفاده قرار می گیرند و مستقیما به کپسول گاز متصل می شوند. این نوع رگولاتورها قابل استفاده برای انواع گازها می باشند.
رگولاتورهای سر کپسولی بر اساس مکانیزم تنظیم فشار به دو دسته تک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم بندی می شوند. رگولاتور های تک مرحله ای برای کاربردهای عمومی قابل استفاده می باشند در حالی که رگولاتورهای دو مرحله ای برای فشار خروجی پایین تر و بدون تغییر مناسب هستند.

نوع مدل فشار ورودی فشار خروجی طراحی
سر کپسولی، تک مرحله ای
FMD 320
230 bar / 3300 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
1 - 14 bar / 15 - 200 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف عمومی آزمایشگاهی
سر کپسولی، دو مرحله ای
FMD 322
230 bar / 3300 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
1 - 10.5 bar / 15 - 150 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف عمومی آزمایشگاهی
سرکپسولی، تک مرحله ای
FMD 500
230 bar / 3300 psi
0.5 - 6 bar / 3 - 85 psi
0.5 - 14 bar / 7 - 200 psi
2.5 - 28 bar / 35 - 365 psi
2.5 - 50 bar / 35 - 720 psi
10 - 200 bar/145 - 3000psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف عمومی آزمایشگاهی
سرکپسولی، دو مرحله ای
FMD 502
230 bar / 3300 psi
0.2 - 1 bar / 3 - 15 psi
0.2 - 3 bar / 3 - 45 psi
0.5 - 6 bar / 3 - 85 psi
1 - 10.5 bar / 7 - 150 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف عمومی آزمایشگاهی
سرکپسولی، تک مرحله ای
FMD 510
12 bar / 175 psi
0.2- 2 bar abs/3- 30 psi abs
0.2- 3 bar abs/3- 45 psi abs
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف خلاء آزمایشگاهی
سرکپسولی، دو مرحله ای
FMD 522
230 bar / 3300 psi
0.2- 2 bar abs/3- 30 psi abs 0.2- 3 bar abs/3- 45 psi abs
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف خلاء آزمایشگاهی
سرکپسولی، تک مرحله ای
FMD 540
12 bar / 175 psi
0.2 - 1 bar / 3 - 15 psi
0.2 - 2 bar / 3 - 30 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف فشار پایین آزمایشگاهی
سرکپسولی، دو مرحله ای
FMD 562
230 bar / 3300 psi
0.2 - 1 bar / 3 - 15 psi
0.2 - 2 bar / 3 - 30 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص مصارف فشار پایین آزمایشگاهی
سرکپسولی، تک مرحله ای
FMD 530
315 bar / 4500 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
1 - 14 bar / 15 - 150 psi
2.5 - 28 bar / 35 - 400 psi
2.5 - 50 bar / 35 - 720 psi
10 - 200 bar/150 - 2900psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص سیلندرهای 315 بار آزمایشگاهی
سرکپسولی، دو مرحله ای
FMD 532
315 bar / 4500 psi
0.2 - 3 bar / 3 - 45 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
1 - 10.5 bar / 15 - 150 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

مخصوص سیلندرهای 315 بار آزمایشگاهی