محصولات

پانل تامین گاز

پانل های تامین گاز به مجموعه ای از رگولاتورها و شیرآلات اتلاق می شود که بر روی یک پانل استیل نصب شده اند. بدین منظور که فشار گاز یک یا مجموعه ای از سیلندرها را کنترل کنند و کاهش دهند. به دلیل ثابت بودن این پانل ها بر روی دیوار و عدم جابه جایی آن ها در هنگام تعویض سیلندر (به دلیل وجود شیلنگ قابل انعطاف(SS Flexible hose))، خطراتی که میتواند جان کاربران را به خطر بیندازد را به مقدار زیاد کاهش می دهد. همچنین احتمال ضربه دیدن رگولاتور کم شده و عمر آن نیز طولانی تر می شود. پانل های تامین گاز نیز از نظر مکانیزم تنظیم فشار به دو دسته دو مرحله ای و تک مرحله ای تقسیم بندی می شوند.
این پانل ها با ساختارهای مختلف به دو نوع تک ورودی و دو ورودی تقسیم بندی می شوند:
پانل های تک ورودی:
این نوع پانل ها دارای یک ورودی گاز می باشد و می توان یک یا مجموعه ای از سیلندرها را به آن متصل کرد. پانل های تک ورودی برای سیستم هایی که نیاز به جریان دائمی و تامین بدون وقفه گاز دارند، مناسب نمی باشند. از مزیت های این نوع پانل ها می توان به قیمت مناسب آن ها اشاره کرد.
پانل های دو ورودی:
 این نوع پانل ها دارای دو ورودی گاز می باشند و می توان دو سیلندر و یا دو مجموعه از سیلندرها را به آن متصل کرد. این نوع پانل ها برای سیستم هایی طراحی شده اند که نیاز به جریان دائمی گاز وجود دارد، بدین صورت که  همیشه یک سیلندر یا مجموعه ای از سیلندرهای پر بصورت پشتیبان به پانل متصل است، در صورت اتمام گاز در ورودی اول، سیلندر یا سیلندرهای پشتیبان به صورت اتوماتیک وارد خط می شوند، سپس بدون قطع گاز کاربر می تواند سیلندر یا سیلندرهای به اتمام رسیده را تعویض کند.

نوع مدل فشار ورودی فشار خروجی طراحی
تک مرحله ای تک ورودی
SMD 500 -16/-24/-25
230 bar / 3300 psi
300 bar / 4350 psi
1 - 14 bar / 15 - 200 psi
2.5 - 28 bar / 35 - 400 psi
2.5 - 50 bar / 35 - 720 psi
10 - 200 bar/145 - 2900psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

کاربرد عمومی
تک مرحله ای تک ورودی
SMD 500-27
230 bar / 3300 psi
300 bar / 4350 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
1 - 14 bar / 15 - 200 psi
2.5 - 50 bar / 35 - 720 psi
10 - 200 bar/145 - 2900psi
استنلس استیل

ویژه گازهای سمی و خورنده

قابلیت پرج با گاز خنثی
دو مرحله ای تک ورودی
SMD 502 -16/-24/-25
230 bar / 3300 psi
300 bar / 4350 psi
0.2 - 3 bar / 3 - 45 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
0.5 - 10.5 bar / 7 - 145 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

کاربرد عمومی
دو مرحله ای تک ورودی
SMD 502-27
230 bar / 3300 psi
300 bar / 4350 psi
0.2 - 3 bar / 3 - 45 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
0.5 - 10.5 bar / 7 - 145 psi
استنلس استیل

ویژه گازهای سمی و خورنده

قابلیت پرج با گاز خنثی
تک مرحله ای دو ورودی
BMD 500 -30/-32
230 bar / 3300 psi
300 bar / 4350 psi
1 - 14 bar / 15 - 200 psi
2.5 - 50 bar / 35 - 720 psi
10 - 200 bar/145 - 2900psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

تغییر ورودی گاز از سیلندر خالی به پر به صورت دستی

کاربرد عمومی
تک مرحله ای دو ورودی
BMD 500 -34/-35/-39
230 bar / 3300 psi
300 bar / 4350 psi
14 bar / 200 psi
50 bar / 720 psi
فشار خروجی ثابت
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

تغییر ورودی گاز از سیلندر خالی به پر به صورت اتوماتیک

کاربرد عمومی / گازهای خورنده و سمی
دو مرحله ای دو ورودی
BMD 502 -34/-35/-39
230 bar / 3300 psi
300 bar / 4350 psi
0.2 - 3 bar / 3 - 45 psi
0.5 - 6 bar / 7 - 85 psi
1 - 10.5 bar / 15 - 150 psi
استنلس استیل / برنجی با روکش کروم

تغییر ورودی گاز از سیلندر خالی به پر به صورت اتوماتیک

کاربرد عمومی/ گازهای خورنده و سمی
تک مرحله ای تک ورودی
SMD 200-29
25 bar/ 360 psi
1.5 bar/ 22 psi
برنجی با روکش کروم

مخصوص کار با گاز استیلن/ با شیر قطع و وصل جریان در ورودی
تک مرحله ای دو ورودی
BMD 200-29
25 bar/ 360 psi
1.5 bar/ 22psi
برنجی با روکش کروم

تغییر ورودی گاز از سیلندر خالی به پر به صورت دستی

مخصوص کار با گاز استیلن/ با شیر قطع و وصل جریان در ورودی