محصولات

منيفولد تامین گاز

منيفولدهای تامین گاز به مجموعه ای از رگولاتورها و شیرآلات اتلاق می شود که بر روی یک پانل استیل نصب شده اند. بدین منظور که فشار گاز یک یا مجموعه ای از سیلندرها را کنترل کنند و کاهش دهند. به دلیل ثابت بودن این منيفولدها بر روی دیوار و عدم جابه جایی آن ها در هنگام تعویض سیلندر (به دلیل وجود شیلنگ قابل انعطاف(Flexible hose))، خطراتی را که میتواند جان کاربران را به خطر بیندازد، به مقدار زیاد کاهش می دهد. همچنین احتمال ضربه دیدن رگولاتور کم شده و عمر آن نیز طولانی تر می شود. منيفولدهای تامین گاز نیز از نظر مکانیزم تنظیم فشار به دو دسته دو مرحله ای و تک مرحله ای تقسیم بندی می شوند.
این منيفولدها با ساختارهای مختلف به دو نوع تک ورودی و دو ورودی تقسیم بندی می شوند:
منيفولدهای تک ورودی:
این نوع منيفولدها دارای یک ورودی گاز می باشد و می توان یک یا مجموعه ای از سیلندرها را به آن متصل کرد. منيفولدهای تک ورودی برای سیستم هایی که نیاز به جریان دائمی و تامین بدون وقفه گاز دارند، مناسب نمی باشند. از مزیت های این نوع منيفولدها می توان به قیمت مناسب آن ها اشاره کرد.
منيفولدهای دو ورودی:
 این نوع منيفولدها دارای دو ورودی گاز می باشند و می توان دو سیلندر و یا دو مجموعه از سیلندرها را به آن متصل کرد. این نوع منيفولدها برای سیستم هایی طراحی شده اند که نیاز به جریان دائمی گاز وجود دارد، بدین صورت که  همیشه یک سیلندر یا مجموعه ای از سیلندرهای پر، بصورت پشتیبان به منيفولد متصل است، در صورت اتمام گاز در ورودی اول، سیلندر یا سیلندرهای پشتیبان به صورت اتوماتیک وارد خط می شوند، سپس بدون قطع گاز کاربر می تواند سیلندر یا سیلندرهای به اتمام رسیده را تعویض کند.

نوع مدل فشار ورودی فشار خروجی طراحی
تک مرحله ای تک ورودی
MU70
300 bar
0 - 20 bar
برنجی

مخصوص مصارف عمومی صنعتی 
تک مرحله ای تک ورودی
MU70-M
25 bar
0 - 1.5 bar
برنجی

مخصوص گاز استیلن 
تک مرحله ای تک ورودی
MU400-M
300 bar
0 - 20 bar
برنجی

مخصوص فلوهای بالا 
تک مرحله ای تک ورودی
MU400-M Propane
25 bar
0 - 4 bar
برنجی

مخصوص گاز پروپان با فلوی بالا 
تک مرحله ای تک ورودی
MM70-1
25 bar
300 bar
0 - 4 bar
0 - 20 bar
0 - 40 bar
0 - 100 bar
برنجی

مخصوص مصارف عمومی صنعتی

با سیستم پرج
تک مرحله ای تک ورودی
MM70-1 Acetylene
25 bar
0 - 1.5 bar
برنجی

مخصوص گاز استیلن
تک مرحله ای دو ورودی
MM70-2
25 bar
300 bar
0 - 4 bar
0 - 20 bar
0 - 40 bar
برنجی

مخصوص مصارف عمومی صنعتی

با سیستم پرج و تعویض دستی
تک مرحله ای دو ورودی
MM70-2 Acetylene
25 bar
0 - 1.5 bar
برنجی

مخصوص گاز استیلن

با تعویض دستی
تک مرحله ای تک ورودی
MM400-1
25 bar
300 bar
0 - 4 bar
0 - 12 bar
0 - 20 bar
0 - 40 bar
برنجی

مخصوص فلوهای بالا

با سیستم پرج
تک مرحله ای تک ورودی
MM400-1 Acetylene
25 bar
0 - 1.5 bar
برنجی

مخصوص گاز استیلن با فلوی بالا

با سیستم پرج
تک مرحله ای دو ورودی
MM400-2
25 bar
300 bar
0 - 4 bar
0 - 20 bar
0 - 40 bar
برنجی

مخصوص فلوهای بالا

با سیستم پرج و تعویض دستی
تک مرحله ای دو ورودی
MM400-2 Acetylene
25 bar
0 - 1.5 bar
برنجی

مخصوص گاز استیلن با فلوی بالا

با سیستم پرج و تعویض دستی
تک مرحله ای دو ورودی
MS400
300 bar
18 - 22 bar
37 - 43 bar
فشار خروجي ثابت
برنجی

مخصوص فلوهای بالا

تأمین بدون وقفه گاز / با سیستم پرج و تعویض نیمه اتوماتیک
تک مرحله ای دو ورودی
Maxiflow 1/2
300 bar
14 bar
فشار خروجی ثابت
برنجی

مخصوص مصارف فنی

تأمین بدون وقفه گاز / با سیستم پرج و تعویض نیمه اتوماتیک
دو مرحله ای دو ورودی
Maxiflow 2/2
12 bar
300 bar
0 - 2.5 bar
0 - 10 bar
برنجی

مخصوص مصارف دقیق

تأمین بدون وقفه گاز / با سیستم پرج و تعویض نیمه اتوماتیک
دو مرحله ای دو ورودی
Maxiflow 2/2 Acetylene
25 bar
0 - 1.5 bar
برنجی

مخصوص گاز استیلن

تأمین بدون وقفه گاز / با سیستم پرج و تعویض نیمه اتوماتیک