محصولات

رگولاتور فشار

رگولاتورهای فشار جهت تنظیم و کاهش فشار منابع تأمین گاز و همچنین خطوط لوله به کار می روند.
این رگولاتورها برای گازهای مختلف صنعتی قابل استفاده می باشند و فشارها و فلوهای خروجی متنوعی را با توجه به نیاز کاربر تأمین می کنند.
رگولاتورهاي فشار بر اساس مکانیزم تنظیم فشار به دو دسته تک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم بندی می شوند. رگولاتور های تک مرحله ای برای کاربردهای عمومی قابل استفاده می باشند در حالی که رگولاتورهای دو مرحله ای برای كاربردهاي دقيق با فشار خروجی پایین تر و بدون تغییر مناسب هستند.

نوع مدل فشار ورودی فشار خروجی طراحی
تک مرحله ای
Dincontrol
25 bar
230 bar
300 bar
گیج فشار
0 - 1.5 bar
0 - 10 bar
0 - 20 bar
0 - 50 bar
گیج فلو یا فلومتر
0 - 32 l/min
0 - 50 l/min
برنجی

مخصوص مصارف عمومی صنعتی
تک مرحله ای
Unicontrol
25 bar
230 bar
300 bar
گیج فشار
0 - 1.5 bar
0 - 4 bar
0 - 10 bar
0 - 20 bar
گیج فلو یا فلومتر
3 - 30 l/min
برنجی

مخصوص مصارف عمومی صنعتی
تک مرحله ای
Fixicontrol
25 bar
230 bar
300 bar
گیج فشار
0 - 1.5 bar
0 - 10 bar
گیج فلو یا فلومتر
3 - 30 l/min
برنجی

مخصوص جوشکاری و برشکاری oxy-fuel
و مخصوص گاز محافظ جوش آرک
دو مرحله ای
S2+ MultiStage
25 bar
230 bar
300 bar
گیج فشار
0 - 1.5 bar
0 - 10 bar
گیج فلو یا فلومتر
3 - 30 l/min
برنجی

مخصوص دستگاه برش
و کاربردهای دقیق آزمایشگاهی
تک مرحله ای
Jetcontrol 600
300 bar
0 - 100 bar
0 - 170 bar
0 - 206 bar
برنجی

مخصوص فشارهای بالا
تک مرحله ای
CR60
230 bar
0 - 15 bar
0 - 50 bar
برنجی

مخصوص فلوهای بالا
دو مرحله ای
M600
230 bar
300 bar
0 - 41 bar
برنجی

مخصوص کاربردهای دقیق 
تک مرحله ای
OR14/HR14
230 bar
0-14 bar
برنجی

مخصوص فلوهای بالا
تک مرحله ای
S151
24 bar
0-10 bar
برنجی

مخصوص گاز اکسیژن
تأمین فلوی بالا از منبع فشار پایین