محصولات

دتکتورهای گازی

دتکتورهای گازی و یا گازسنج های تولید شرکت سنکو کره جنوبی:

– دارای گواهی EN 55011، EN 60079 ، EN 61000 اروپا
– دارای گواهی ضد انفجار
– ثبت شده در وندر لیست شرکت ملی گاز ایران

درصورتیکه در محل کار خود با گازهای خطرناک کار میکنید، برای تامین ایمنی خود، اطرافیان و محل کار خود به تجهیزات آشکارسازی و شناسایی گاز نیاز دارید.
این تجهیزات به شما کمک می کنند که اگر به هر دلیل گاز به فضای کار شما نشت کند، متوجه حضور گاز در اطراف خود شده و اقدامات لازم برای رفع خطر را انجام دهید.

این گازسنج ها برای شناسایی گازهایی از قبیل اکسیژن، مونو اکسید کربن، سولفید هیدروژن و انواع گازهای قابل اشتعال استفاده می شوند.

قابل ذکر است که این تجهیزات برای مصارف ایمنی استفاده می شوند و برای کاربردهای دیگری مثل اندازه گیری و یا تعیین ترکیبات یک گاز مناسب نمی باشند.

 • دتکتورهای پرتابل (گازسنج) سنکو برای حفاظت فردی طراحی شده اند. شخصی که این دستگاه را همراه دارد، درصورتیکه با گاز خطرناکی تماس پیدا کند، قبل از اینکه خطر جدی فرد را تهدید کند بوسیله آلارم دستگاه مطلع خطر شده و خود را از محدوده خطر دور میکند. متاسفانه تاکنون افراد زیادی که در محیط های کاری پرخطر فعالیت می کنند، بخاطر همراه نداشتن چنین دستگاهی، دچار سوانح جبران ناپذیر و یا حتی مرگ شده اند.

  این تجهیزات :

  • در دو نوع تک سنسوره و 4 سنسوره تولید می شوند.
  • عموما محیطی عمل می کنند، یعنی اینکه میزان گاز درون محیط اطراف را شناسایی می کنند اما نوعی از آنها هم وجو دارد که مخصوص نشت یابی طراحی شده اند.
 • دتکتورهای ثابت (نصبی) سنکو برای حفاظت افراد و محیط کار طراحی شده اند. این دستگاه‌ها در محل هایی که احتمال نشت گاز های خطرناک وجود دارد نصب می‌شوند و هرگونه نشتی احتمالی را اطلاع می دهند. از مزایا و توانایی های این دستگاه‌ها فعال کردن سیستم‌های آلارم، ارسال دستور قطع مسیر گاز، قطع برق، خاموش شدن بخش‌های لازم و یا فعال شدن سیستم تهویه  و یا هرنوع تمهیدات ایمنی دیگر می‌باشند.

  این تجهیزات:

  • دارای یک سنسور و برای شناسایی یک نوع گاز هستند و نوع سنسور آنها در زمان سفارش قابل انتخاب می باشد.
  • محیطی عمل می کنند، یعنی اینکه میزان گاز درون محیط اطراف را شناسایی می کنند. البته امکان نصب پمپ نمونه گیری برای کارهای نمونه گیری و نشت یابی نیز وجود دارد.