خبر گزاری ایرنا

طراحی‌وتولید‌سامانه‌های‌مرکزی‌کنترل‌گاز‌به‌همت‌محققان‌ایرانی

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/7/8587824_771.mp4 به گزارش گروهی از خبرگزاری ها از جمله ایرنا از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ناصر مسعودی نژاد مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت رایتک پویا به سابقه فعالیت ۱۵ ساله شرکت و انجام بیش از ۲۰۰ طرح در حوزه‌های متعدد تخصصی کار با گاز در صنایع راهبردی اشاره کرد و گفت: مدیریت سامانه‌های کار با گازهای …

طراحی‌وتولید‌سامانه‌های‌مرکزی‌کنترل‌گاز‌به‌همت‌محققان‌ایرانی ادامه »