گاز آرگون

گاز آرگون

گاز آرگون (Ar) گاز آرگون در سال ۱۸۹۴ توسط سر ویلیام رامسی و لرد جان ریلی کشف شد. آرگون در جدول تناوبی با نماد Ar و عدد اتمی ۱۸ نشان داده می شود. این گاز ، جزو گروه گازهای نجیب بوده و دارای وزن اتمی ۳۹.۹۴۸ گرم بر مول می باشد. گازی است خنثی، بی …

گاز آرگون ادامه »