سازه های غول آسا

مسیر گاز در ساخت سازه های عظیم

از ذره های کوچک تا سازه های غول آسا سازه های عظیم نظیر نفتکش ها، برج ها و پالایشگاه ها نقش مهمی در صنایع گوناگون ایفا میکنند. در ساخت سازه های عظیم الجثه از گازها در زمینه های مختلف استفاده میگردد. یکی از مهمترین کاربرد گاز در در زمینه برش و جوشکاری فلزات است. گازها …

مسیر گاز در ساخت سازه های عظیم ادامه »