نقش گاز در پالایشگاه نفت و گاز

مسیر گاز در پالایشگاه نفت و گاز

چرخه ای که با گاز می چرخد! نفت خام و گاز خوراک اصلی پتروشیمی ها درنظر گرفته میشوند. گازهای بی اثر  N2 و CO2 در در جای جای فرآیند تصفیه و پالایش مورد استفاده قرار میگیرند. فرآیند تماس در طی این فرآیند گوگرد پایه با هوا ،سوخته و ترکیب میشود، با اکسید شدن گوگرد، SO2 …

مسیر گاز در پالایشگاه نفت و گاز ادامه »