گازها

گاز استیلن

گاز استیلن

گاز استیلن     C۲H۲ استیلن در سال ۱۸۶۳ توسط سر  ادموند دیوی کشف گردید. استیلن یک گاز سنتز بوده و از واکنش کاربید کلسیم با آب بوجود می آید. در گذشته ای این گاز در صنعت لامپ سازی بسیار استفاده شده است.این گاز بی رنگ،‌ناپایدار بوده و بشدت قابل احتراق می باشد. یکی از راه …

گاز استیلن ادامه »

گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن  CO2 جان بابتیست ون هلمون ، شیمیدان و فیزیکدان قرن هفدهم برای اولین بار گاز دی اکسید کربن را شناسایی کرد. او زغال چوبی را  در یک محفظه بسته سوزاند و از اختلاف جرم آن با خاکستر تولید شده در آن فضای بسته متوجه ماده نامرئی  شد. او به این نتیجه …

گاز دی اکسید کربن ادامه »

گاز هلیوم

گاز هلیوم

گاز هلیوم  He هلیوم در سال ۱۸۶۸ توسط ژول جانسون کشف شد که نام آن از زبان یونانی به معنی خورشید گرفته شده است.. در جدول تناوبی با نماد He و عدد اتمی ۲ نشان داده می شود و دارای وزن اتمی ۴.۰۰۲۶۰۳ گرم بر مول می باشد.این عنصر در جدول تناوبی در بالای گروه …

گاز هلیوم ادامه »

گاز اکسیژن-کاور

گاز اکسیژن

گاز اکسیژن O2 اکسیژن در سال ۱۷۷۴ توسط جوزف پریستلی کشف شد. در جدول تناوبی با نماد O و عدد اتمی ۸ نشان داده می شود و دارای وزن اتمی ۱۵.۹۹۹۴ گرم بر مول می باشد. اکسیژن در مقایسه با سایر عناصر موجود، بیشترین سهم را در کره زمین به خود اختصاص داده است.  به …

گاز اکسیژن ادامه »