گاز در پتروشیمی

مسیر گاز در صنعت پتروشیمی

کیمیاگری با گاز! درواقع پتروشیمی تولید فرآورده های شیمیایی از گاز طبیعی و نفت است. یکی از اصلی ترین فرآیندها در پتروشیمی کراکینگ با بخار است که در طی آن اصلی ترین مواد خام پتروشیمی یعنی اتیلن و پلی لن تولید میگردد. گازها نقش پررنگی در فرآیندهای پتروشیمی ایفا میکنند، موارد زیر اصلی ترین موارد …

مسیر گاز در صنعت پتروشیمی ادامه »