نقش گازها در گلخانه

مسیر گاز در گلخانه

همیشه سبز، همیشه بهار میتوان از گاز CO2 به عنوان کود و از O2 به عنوان غنی کننده گلخانه ها استفاده نمود. همچنین میتوان از گازهای مخصوص جهت فراز آوری سریع تر میوه های استفاده نمود. فاکتورهایی نظیر دما، آب، نور، مواد مغذی و  CO2 نقش موثری بر  رشد گیاه داشته و فرآهم کردن تمامی …

مسیر گاز در گلخانه ادامه »