گاز استیلن

گاز استیلن

گاز استیلن     C۲H۲ استیلن در سال ۱۸۶۳ توسط سر  ادموند دیوی کشف گردید. استیلن یک گاز سنتز بوده و از واکنش کاربید کلسیم با آب بوجود می آید. در گذشته ای این گاز در صنعت لامپ سازی بسیار استفاده شده است.این گاز بی رنگ،‌ناپایدار بوده و بشدت قابل احتراق می باشد. یکی از راه …

گاز استیلن ادامه »