کاور مقاله تعریف ppm و ppb

تعریف پی پی ام (ppm)

سنجش غلظت: واحدها و تعاریف زیادی برای غلظت در محلول ها وجود دارد. مهم ترین آن ها غلظت های جرمی و حجمی می باشند. محاسبه ی غلظت همواره بر پایه جرم یا حجم ماده حل شونده در جرم یا حجم حلال یا محلول انجام می گردد.برای مثال ۱ لیتر محلول ۷۰ درصد حجمی اتانول شامل …

تعریف پی پی ام (ppm) ادامه »