نحوه عملکرد رگلاتور گاز

نحوه عملکرد رگلاتور گاز

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

نحوه عملکرد رگلاتور گاز:

رگلاتور از جمله تجهیزات مهم در زمینه کنترل گاز ها می باشد که اساس عملکرد این دسته از تجهیزات مکانیکی است. در این مقاله تلاش شده است تا با شرح قسمت های مختلف یک رگلاتور، نحوه کاهش فشار گاز در آن را توصیف نمود.

اجزای داخلی رگلاتور گاز:

نحوه عملکرد رگلاتور گاز
اجزای داخلی رگلاتور تک مرحله ای گاز

۱. گیج فشار ورودی

۲. دیافراگم

۳. فنر پشت دیافراگم

۴. شیر اصلی رگلاتور

۵. دستگیره ی تنظیم فشار

۶. گیج فشار خروجی

۷. شیر قطع و وصل خروجی

عملکرد رگلاتور گاز:

اساس کار رگلاتور ها، برقراری تعادل نیرویی بر روی دیافراگم می باشد. هنگامی که دستگیره ی تنظیم به صورت ساعتگرد می چرخد، فنر پشت دیافراگم فشرده شده و باعث حرکت دیافراگم به سمت پایین می گردد. دیافراگم به سوزن شیر رگلاتور نیرو وارد کرده و در نتیجه شیر اصلی رگلاتور باز می شود و گاز با فشار بالا از ورودی رگلاتور وارد محفظه کم فشار می شود. این عمل تا جایی ادامه می یابد که فشار گاز در محفظه، افزایش یافته و به نیروی فنر پشت دیافراگم غلبه کند.

پس از افزایش فشار در محفظه کم فشار، دیافراگم به سمت بالا تغییر وضعیت می دهد. به همین دلیل سوزن شیر اصلی به سمت بالا حرکت کرده و در نتیجه شیر اصلی بسته می شود و جریان گاز کاهش می یابد. کاهش جریان گاز سبب افت فشار محفظه کم فشار گردیده و موجب باز شدن مجدد شیر اصلی می شود. باز و بسته شدن شیر اصلی به دلیل حرکت متناوب دیافراگم به سمت بالا و پایین با سرعت زیاد در رگلاتور رخ می دهد. بنابراین گاز با فشار پایین تر با یک نرخ ثابت از رگلاتور خارج می گردد.

رگلاتور تک مرحله ای و رگلاتور دو مرحله ای:

رگلاتور دو مرحله ای در واقع متشکل از دو رگلاتور تک مرحله ای است که در بدنه به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند.

در رگلاتور دو مرحله ای فرآیند کاهش فشار دو مرتبه تکرار می گردد. ابتدا در مرحله ی اول فشار گاز ورودی به مقدار زیاد کاهش می یابد. فشار خروجی مرحله اول در واقع فشار ورودی به مرحله ی دوم است. در مرحله دوم فشار گاز به مقدار کمتری نسبت به مرحله ی اول کاهش پیدا می کند. در این مرحله اختلاف فشار ورودی و خروجی بسیار کم می باشد. در نتیجه ی این ترکیب، کنترل فشار به مقدار زیادی بهبود می یابد.

نحوه عملکرد رگلاتور گاز
اجزای داخلی رگلاتور دو مرحله ای گاز

۱. گیج فشار ورودی

۲. دیافراگم-مرحله ی دوم

۳. فنر پشت دیافراگم-مرحله ی دوم

۴. شیر اصلی رگلاتور-مرحله ی دوم

۵. دستگیره ی تنظیم فشار

۶. گیج فشار خروجی

۷. شیر قطع و وصل خروجی

۸. دیافراگم-مرحله اول

۹. فنر پشت دیافراگم-مرحله ی اول

۱۰. شیر اصلی رگلاتور-مرحله ی اول

در مقاله ای دیگر به صورت کامل تفاوت های رگلاتور تک مرحله ای و دو مرحله ای شرح داده خواهد شد.

جهت آشنایی با انواع رگلاتور گاز می توانید به این مقاله مراجعه نمایید

نویسنده: سینا صادقیان، واحد فنی و مهندسی شرکت رایتک پویا / [email protected]

منابع:

مقالات شرکت GCE

مقالات شرکت Air liquide

مقالات بیشتر