مقایسه نقشه های P&ID و PFD

تفاوت نقشه های  P&ID  و PFD

کاربرد و نحوه استفاده از نقشه های PFD و P&ID نقشه های P&ID و PFD از مرسوم ترین نقشه های طراحی سیستم و فرآیندها بوده که در مجموعه های مهندسی به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک از این نقشه ها دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده و دارای استفاده های …

تفاوت نقشه های  P&ID  و PFD ادامه »