کاربرد گاز در صنعت فئلاد

مسیر گاز در صنعت فولاد

فولاد با گاز، آبدیده می شود صنعت فولاد به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی ترین صنایع موجود در جهان نام برده میشود. امروزه فولاد در صنایع گوناگون از جمله تولید قطعات و ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد مهمترین گازهایی که در  صنعت ساخت فولاد مورد استفاده قرار میگیردند شامل گازهای آرگون، اکسیژن، نیتروژن و …

مسیر گاز در صنعت فولاد ادامه »