کاربرد گازها در صنعت نانوایی

مسیر گاز در صنعت نانوایی و قنادی

ترکیب شگفت انگیز آرد، آب و گاز نانوایی و قنادی دامنه محصولات تولیدی در این حوضه از گشتردگی بالایی برخوردار بوده و شامل دامنه گسترده ای از نان ها و شیرینی میشود. در طول مراحل تهیه نان و شیرینی از گازها در بخش های مختلفی استفاده میگردد، به عنوان مثال  از گاز های بی اثر …

مسیر گاز در صنعت نانوایی و قنادی ادامه »