• دهه‌ی فجر مبارک
 • raitec linkedin
 • جهت مصارف آزمایشگاهی، صنعتی و پزشکی
 • Slide Show - Gastec2-
 • high purity6
 • cutting and welding
 • Untitled-4
 • sample cylinder-
 • detector1
 • gases1
 • دهه‌ی فجر مبارک
 • raitec linkedin
 • جهت مصارف آزمایشگاهی، صنعتی و پزشکی
 • Slide Show - Gastec2-
 • high purity6
 • cutting and welding
 • Untitled-4
 • sample cylinder-
 • detector1
 • gases1
 • دهه‌ی فجر مبارک
 • raitec linkedin
 • جهت مصارف آزمایشگاهی، صنعتی و پزشکی
 • Slide Show - Gastec2-
 • high purity6
 • cutting and welding
 • Untitled-4
 • sample cylinder-
 • detector1
 • gases1
 • دهه‌ی فجر مبارک
 • raitec linkedin
 • جهت مصارف آزمایشگاهی، صنعتی و پزشکی
 • Slide Show - Gastec2-
 • high purity6
 • cutting and welding
 • Untitled-4
 • sample cylinder-
 • detector1
 • gases1

1.0
false
0
اجرای سیستم‌های مرکزی توزیع گاز

جهت مصارف آزمایشگاهی، صنعتی و پزشکی


1.0
false
0
تجهیزات کنترل گازهای فوق خالص

انواع رگولاتور و پانل های مخصوص گازهای فوق خالص


1.0
false
0
تجهیزات جوش و برش

انواع رگولاتورهای صنعتی و سرپک های جوش و برش


1.0
false
0
شیرآلات و اتصالات ابزار دقیق

انواع شیرآلات، اتصالات و سیلندرهای نمونه گیری در سایزها و فشارهای کاری مختلف


1.0
false
0
سیلندر نمونه گیری و تجهیزات جانبی

ارائه انواع تجهیزات نمونه گیری شامل سیلندر نمونه گیری، اتصالات فشنگی، شیر سوزنی و هوز قابل انعطاف


1.0
false
0
آشکار سازهای گازی، Gas Detector

انواع آشکار سازهای ثابت و پرتابل


1.0
false
0
گازهای خالص و ترکیبی

تامین انواع گازهای خالص با درجه خلوص های مختلف، گازهای کالیبراسیون و ترکیبی


1.0
false
0

راه‌حل‌های رایتک برای:

central gas supplyاجرای سیستم مرکزی گاز

سیستم های انتقال مرکزی گازهای خالص و صنعتی


gas purity coverماندگاری خلوص گاز

ماندگاری خلوص گاز با استفاده از تجهیزات گازهای خالص


fixeddetector-قطع گاز در هنگام خطر

با نصب گاز سنج ها از نشت گازهای خطرناک در محیط کار جلوگیری کنید


..ادامه

اخبار و فعالیت‌های رایتک:

Gastec02انتشار شماره دوم نشریه تخصصی GASTEC

شماره دوم نشریه تخصصی GASTEC در پاییز 1393 منتشر شد. در این شماره نیز همانند شماره اول به صورت تخصصی و عمومی اطلاعاتی در چهار بخش در رابطه با گاز ها در اختیار خوانندگان عزیز قرار گرفته است.


۰۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳
Heluimآشنایی با گاز هلیوم

هلیوم بعد از هیدروژن هم از لحاظ سبکی و هم از لحاظ فراوانی مقام دوم را در جهان دارد. به دلیل سبک بودن در اکثر موارد بصورت گاز دیده می شود. این گاز نجیب در بسیاری از صنایع بخصوص در زمینه پزشکی کاردبردهای بسیار زیادی دارد.


۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۳
..ادامه