مسیر گاز در آزمایشگاه

مسیر گاز در آزمایشگاه

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

خلوص یک آزمایش

گاز ها نقش پررنگی در آزمایشگاه ها و فرآیندهای مهم ایفا میکنند. از جمله استفاده گازها در آزمایشگاه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • بایو راکتور ها
  • سنتز مواد آلی و معدنی
  • دستگاه های آنالیتیک و اسپکتروسکپی
  • کشت سلول

بطور معمول گازهای هلیوم و هیدروژن نقش گازهای حامل را در دستگاه های کروماتوگراف ایفا میکنند دلیل اصلی استفاده از این گازها، بازدهی بالای آنها در نرخ دبی های بالا است، همچنین این گازها با اکثریت سامانه های دتکشن سازگار بوده و منطبق هستند، گازهای نیتروژن و آرکون از جمله گازهای دیگری هستند که در این فرآیندها مورد استفاده قرار میگیرند. به منظور استفاده از گازها به عنوان حامل نیاز است تا این گازها در بالاترین میزان خلوص بوده و میزان اکسیژن موجود در مخزن در پایین ترین میزان خود باشد.

علاوه بر دبی، فشار نیز عامل موثر دیگری در فرآیند گازرسانی است. به منظور حفظ دقت و سلامت دستگاه نیاز است تا فشار گاز در تمام مدت آنالیز حفظ شده و دچار تغییر نگردد.

گازهای زیر بیشترین کاربرد در فرآیندهای آزمایشگاهی را دارند:

هلیوم (He)

نیتروس اکساید (N2O)

کربن دی اکسید (CO2)

هیدروژن (H2)

استیلن (C2H2)

مقالات بیشتر