آزمون های دوره ای سیلندر گاز

آزمون دوره ای سیلندر گاز
انجام آزمون های دوره ای سیلندر گاز جهت جلوگیری از بروز حوادث جبران ناپذیر برای تمامی کاربران الزامی است. سیلندرهای گاز ابتدا به صورت ظاهری مورد بررسی قرار می گیرند و سپس توسط تست هیدرواستاتیک مورد ارزیابی قرار می گیرند. همچنین تست های دیگری به غیر از تست هیدرو استاتیک، می تواند انجام شود. در این فیلم آموزشی تلاش شده تا اشاره ای کوتاه به این آزمون ها شود و در فیلم های آموزشی بعدی اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر