اجزای اصلی شیرها

شیرآلات و اتصالات ابزار دقیق
در این فیلم آموزشی با اجزای داخلی انواع شیرها آشنا خواهید شد. در زمان انتخاب و سفارش شیرها توجه به خصوصیات تمامی این اجزا حائز اهمیت است.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر