طبقه بندی گازها

طبقه بندی گاز

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

طبقه بندی گاز

گازها به روش های مختلفی تقسیم بندی می شوند. در این مطلب گازها بر اساس خطرات و خواص شیمیایی تقسیم بندی شده اند. بر اساس این دسته بندی کاربران می توانند بدانند که سیلندرهای گاز خود را چگونه نگهداری و حمل و نقل کنند.

گازهای سمی:

به گازهایی گفته می شود که سلامت انسان را به خطر بیاندازد و یا باعث مرگ آن شود. در تعریف دیگر گازهای سمی دارای مقدار LC50 (مقدار دز معین از ماده، که باعث مرگ حداقل ۵۰% از گروه حیوانات مورد تست گردد) هستند.

خطرات: باعث مسمومیت و یا مرگ می شوند.

رنگ سیلندر: رنگ های زرد

طبقه بندی گاز-گاز سمی
طبقه بندی گاز-نماد گازها ی سمی

گازهای اشتعال پذیر:

به گازهایی گفته می شود که در هوا و در فشار ۱۰۱.۳ کیلو پاسکال بسوزند.

خطرات: انفجار و آتش سوزی (در مواردی بدون هیچگونه نیروی اولیه مانند گاز سیلان)

رنگ سیلندر: رنگ های قرمز

طبقه بندی گاز-گاز اشتعال پذیر
طبقه بندی گاز- نماد گازها ی اشتعال پذیر

گازهای اکسید کننده:

به گازهایی گفته می شود که هیدروژن ترکیبات را از بین می برند و یا الکترون می پذیرند.

خطرات: افزایش شعله

رنگ سیلندر: رنگ های سیاه، سفید و یا آبی روشن

طبقه بندی گاز-گاز اکسید کننده
طبقه بندی گاز- نماد گازها ی اکسید کننده

گازهای بی خطر:

به گازهایی گفته می شود که نه سمی، نه اشتعال پذیر و نه اکسید کننده هستند. در شرایط معمول تمایلی به انجام واکنش شیمیایی ندارند.

رنگ سیلندر: رنگ های قهوه ای، سبز و یا آبی تیره

طبقه بندی گاز- گاز خنثی
نماد گازها ی خنثی

مقالات بیشتر