گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

گاز دی اکسید کربن  CO2

جان بابتیست ون هلمون ، شیمیدان و فیزیکدان قرن هفدهم برای اولین بار گاز دی اکسید کربن را شناسایی کرد. او زغال چوبی را  در یک محفظه بسته سوزاند و از اختلاف جرم آن با خاکستر تولید شده در آن فضای بسته متوجه ماده نامرئی  شد. او به این نتیجه رسید که بخشی از زغال سنگ به یک ماده نامرئی تبدیل شده که آن را گاز نامید. دی اکسید کربن توسط دو عنصر کربن و اکسیژن تشکیل شده و با فرمول شیمیایی CO2  نشان داده می شود.

دی اکسید کربن در زندگی مردم نقشی اساسی دارد و گاز ی  گلخانه ای (GHG)  است که شرایط  زندگی در زمین را حفظ می کند. این گاز بی بو (البته بوی کمی تحریک کننده دارد) ، بی رنگ و سنگین تر از هوا است. بد نیست بدانیم  گاز دی ا اکسید کربن ماده ای غیر قطبی است و در دمای پایین تر از  ۷۸-  درجه سانتیگراد متراکم شده و جسم سفید رنگ جامدی به نام یخ خشک ایجاد می کند.

ویژگی های گاز دی اکسید کربن:

  • گازی است بی بو (البته بوی کمی تحریک کننده دارد) 
  • گازی است بی رنگ
  • سنگین تر از هوا

جدول درجه خلوص گاز  دی اکسید کربن:

درجه خلوص
خلوص
(H2O (ppm
(O2 (ppm
(N2 (ppm
(CO (ppm
(NH3 (ppm
(NOX (ppm
(H2S (ppm
(SO2 (ppm
(O2+N2 (ppm
(CnHm (ppm
CnHm (as CH4) ppm
CnHm (as C16H34) ppm
Total Sulfur
Non-volatile residue

Halocarbons
Carbon Dioxide 4.0
      ≥۹۹.۹۹ %
≤۱۰
≤۱۰
≤۵۰
Carbon Dioxide 4.5
      ≥۹۹.۹۹۵ %
≤۵
≤۵
≤۱۰
≤۲
Carbon Dioxide 4.5 SFC
      ≥۹۹.۹۹۵ %
≤۱
≤۵
≤۵
≤۵۰ ppb
≤۱
≤۱۰ ppb
Carbon Dioxide 5.0
      ≥۹۹.۹۹۹ %
≤۲
≤۲
≤۵
≤۱
≤۱
Carbon Dioxide 5.0 SFC
      ≥۹۹.۹۹۹ %
≤۱
≤۲
≤۱
≤۱۰ ppb
≤۱
≤۲ ppb
Carbon Dioxide
(pharmaceutical grade)
      ≥۹۹.۵ %
≤۶۷
≤۵
≤۲۵
≤۲
≤۱
≤۲
≤۱
Carbon Dioxide
(pharmaceutical grade)
      ≥۹۹.۹۹ %
≤۱۰
≤۵
≤۲۵
≤۲
≤۱
≤۲
≤۵۰
≤۱
جدول درجه خلوص گاز دی اکسید کربن

نحوه نگهداری و حمل و نقل گاز دی اکسید کربن:

سیلندر
پالت
Drum tanks
ISO tanks
Tube trailer
Road tanker

استاندارد رنگ سیلندر گاز دی اکسید کربن:

 رنگی که برای سیلندر این گاز خالص مورد استفاده قرار میگیردسبز خاکستری (کبود) رنگ است.

استاندارد رنگ سیلندر گاز دی اکسید کربن
استاندارد رنگ سیلندر گاز دی اکسید کربن

نماد خطرات و خواص شیمیایی:

از نظر خواص شیمیایی (Globally Harmonized System of classification of chemicals-GHS )

خطرات شیمیایی گاز دی اکسید کربن

از نظر حمل و نقل و نگهداری گاز

خطرات سیلندر گاز دی اکسید کربن

سازگاری مواد (Material Compatibility):

نوع ماده
آلومینیوم
برنج
مس
کربن استیل
نایلون
پلی اتان
پلی وینیل کلراید
استنلس استیل
تفلون
مونل
شرایط سازگاری
مناسب •
خنثی ▴
نامناسب ▪

استاندارد شیر سیلندر:

نوع اتصال
نوع کانکتور
کشور دارای استاندارد
”۰.۸۲۵” – ۱۴ NGO
CGA320
آمریکا
”W 21.8 x 1/14
DIN 477 No. 6
آلمان
W 0.860” x 14 TPI
BS 341 No. 8
انگلستان
”W 21.7 x 1/14
UNI 4406
ایتالیا
W 30 x 2
AFNOR-NF M
فرانسه

صنایعی که از گاز  دی اکسید کربن استفاده می کنند:

صنایع مرتبط با گازدی اکسید کربن

نویسنده: فریبرز جودکی، واحد فنی و مهندسی شرکت رایتک پویا / [email protected]

منابع:

مقلات شرکت  Linde

مقالات شرکت Air Liquide

مقالات بیشتر