اتصال شیر سیلندر

اتصالات شیر سیلندر
شیر خروجی سیلندرهای گاز جهت رعایت اصول ایمنی در کشورهای مختلف استاندارد سازی شده اند. این اتصالات بر اساس نوع خطرات گاز و فشار سیلندر در ترکیب بندی های مختلف طراحی می شوند. انتخاب صحیح اتصال شیر سیلندر در رگلاتورهای گاز جهت جلوگیری از حوادث و استفاده صحیح از رگلاتور بسیار حائز اهمیت است.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر