نحوه کار با پانل دو ورودی نیمه اتوماتیک

پنل دو ورودی
در این فیلم آموزشی با نحوه راه اندازی و کار با پانل نیمه اتوماتیک گاز آشنا خواهید شد. رعایت نکات ارائه شده در این فیلم در استفاده درست و ایمن پانل نیمه اتوماتیک گاز بسیار حائز اهمیت است. یکی از این نکات، پرج کردن اتصال سیلندر به پانل در زمان راه اندازی و تعویض سیلندر می باشد که در فیلم های بعدی نحوه صحیح پرج کردن به شما ارائه خواهد شد.

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مقالات بیشتر