گاز اکسیژن

گاز-اکسیژن-کاور

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

گاز اکسیژن

اکسیژن در سال ۱۷۷۴ توسط جوزف پریستلی کشف شد. در جدول تناوبی با نماد O و عدد اتمی ۸ نشان داده می شود و دارای وزن اتمی ۱۵.۹۹۹۴ گرم بر مول می باشد.

اکسیژن در مقایسه با سایر عناصر موجود، بیشترین سهم را در کره زمین به خود اختصاص داده است.  به عنوان مثال  اکسیژن (بر حسب وزن) ۴۶٪ پوسته زمین (اکسیدها ، سیلیکات ها و غیره) ، ۸۹٪ از آب زمین و ۶۲٪ از بدن انسان (به شکل مولکول) را تشکیل می دهد.لازم به ذکر است در شناخته ترین حالتش  21٪ جو را تشکیل می دهد. این گاز بی مزه ، بی بو، بی رنگ بوده و برای ادامه زندگی ضروری است.

ویژگی های گاز اکسیژن:

  • گازی است بی بو
  • در فشار اتمسفر غیر سمی تلقی می شود
  • نمیسوزد ولی باعث تسریع در احتراق می شود
  • هیچ روغن، گریس و روان کننده ای نباید با این گاز در تماس باشد.

جدول درجه خلوص گاز  اکسیژن:

درجه خلوصخلوص(H2O (ppm(Ar (ppm(CnHm (ppm(CO (ppm(CO2 (ppm(N2 (ppm0dour
Oxygen 3.5      ≥۹۹.۹۵ %≤۵
Oxygen 4.8≥۹۹.۹۹۸ %≤۳≤۱۰≤۱≤۱۰
Oxygen 5.0 zero≥۹۹.۹۹۹ %≤۳≤۵≤۰.۲≤۱≤۱≤۵
Oxygen 5.5≥۹۹.۹۹۹۵ %≤۱≤۲≤۰.۱≤۰.۱≤۰.۱≤۲
Oxygen 6.0≥۹۹.۹۹۹۵ %≤۰.۵≤۱≤۰.۱≤۰.۱≤۰.۱≤۰.۵
Process Oxygen
(pharmaceutical Grade)
≥۹۹.۵ %≤۶۷≤۵≤۳۰۰N/D
جدول درجه خلوص گاز اکسیژن


نحوه نگهداری و حمل و نقل گاز هیدروژن

سیلندرپالتDrum tanksISO tanksTube trailerRoad tanker
مایع کرایوژنیک



استاندارد رنگ سیلندر گاز هیدروژن:

 برای سیلندر این گاز خالص مورد استفاده قرار میگیرد مشکی رنگ است.

استاندارد رنگ سیلندر گاز اکسیژن


نماد خطرات و خواص شیمیایی:

از نظر خواص شیمیایی (Globally Harmonized System of classification of chemicals-GHS )

خطرات شیمیایی گاز هیدروژن

از نظر حمل و نقل و نگهداری گاز

خطرات سیلندر گاز هیدروژن


سازگاری مواد (Material Compatibility):

نوع مادهآلومینیومبرنجمسکربن استیلنایلونپلی اتانپلی وینیل کلرایداستنلس استیلتفلونمونل
شرایط سازگاری
مناسب •
خنثی ▴
نامناسب ▪


استاندارد شیر سیلندر:

نوع اتصالنوع کانکتورکشور دارای استاندارد
”۰.۹۰۳ – ۱۴ NGOCGA 540آمریکا
”G 3/4DIN 477 No. 9آلمان
G 5/8” INTBS 341 No. 3انگلستان
”W 21.7 x 1/14UNI 4406ایتالیا
SI 22.94 x 1.814 INTAFNOR-NF Fفرانسه



صنایعی که از گاز آرگون استفاده می کنند:

صنایع مرتبط با گاز هیدروژن


نویسنده: فریبرز جودکی، واحد فنی و مهندسی شرکت رایتک پویا / Joodaki@raitec.ir

منابع:

مقلات شرکت Linde

مقالات شرکت Air Liquide

مقالات بیشتر