گاز و زندگی

مسیر گاز در آزمایشگاه

مسیر گاز در آزمایشگاه

خلوص یک آزمایش گاز ها نقش پررنگی در آزمایشگاه ها و فرآیندهای مهم ایفا میکنند. از جمله استفاده گازها در آزمایشگاه میتوان به موارد زیر

بستنی سازی

مسیر گاز در صنعت بستنی سازی

برای یک گاز بستنی تغییر در محصول نهایی با استفاده از نیتروژن مایع و یا کربن دی اکسید یکی از مواردی که امکان ایجاد تغییر

نقش گازها در نصفیه آب آشامیدنی

مسیر گاز در صنعت آب آشامیدنی

تصفیه حساب آب با گاز! تهیه آب آشامیدنی با کیفیت همواره یکی از مهمترین دغدغه های انسان بوده است. میتوان از گازها به منظور تهیه

کاربرد گاز در صنعت فئلاد

مسیر گاز در صنعت فولاد

فولاد با گاز، آبدیده می شود صنعت فولاد به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی ترین صنایع موجود در جهان نام برده میشود. امروزه فولاد

مسیر گاز در صنعت سیمان

مسیر گاز در صنعت سیمان

از سبکی گاز تا سختی سیمان سیمان یکی از صنایع وابسته به گازها می باشد. از گازها در بخش های مختلف تولید سیستم مورد استفاده

گاز در پتروشیمی

مسیر گاز در صنعت پتروشیمی

کیمیاگری با گاز! درواقع پتروشیمی تولید فرآورده های شیمیایی از گاز طبیعی و نفت است. یکی از اصلی ترین فرآیندها در پتروشیمی کراکینگ با بخار

نقش گازها در گلخانه

مسیر گاز در گلخانه

همیشه سبز، همیشه بهار میتوان از گاز CO2 به عنوان کود و از O2 به عنوان غنی کننده گلخانه ها استفاده نمود. همچنین میتوان از