گاز و زندگی

پیل سوختی هیدروژنی

پیل سوختی هیدروژنی

پیل سوختی هیدروژنی: یکی مهمترین مسائلی که امروزه ذهن بشر را به خود معطوف کرده ، انرژی است. با توجه به کاهش ذخایر سوخت های

فریز کردن مواد غذایی

فریز کردن مواد غذایی

فریز کردن مواد غذایی غذا، ماده‌ای که هم بر روی جان انسان تاثیر گذار است و هم بر روح آن. بنابراین افزایش کیفیت مواد غذایی

کیسه هوا

کیسه هوا و گاز نیتروژن

کیسه هوا و گاز نیتروژن از دهه ۸۰ میلادی که کیسه های هوا ساخته شده اند جان هزاران انسان در تصادفات رانندگی حفظ شده است.